Sawala Budaya ka 43 PB. Paguyuban Pasundan Tahun 2020

Persiapan Akreditasi Perpustakaan Tahun 2020
June 17, 2020
PELATIHAN PENGELOLAAN WEBSITE PERPUSTAKAAN UNPAS
January 8, 2021

Sawala Budaya ka 43 PB. Paguyuban Pasundan Tahun 2020

Staf sareng Karyawan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Pasundan Nyanggakeun Pangwilujeng ka Bapa Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si. anu parantos kapeto janten Pupuhu Pengurus Besar Paguyuban Pasundan kanggo mangsa bakti 2020-2025.

Mugia mantena dipaparin kasehatan, kakiatan, kalancaran, panjang yuswa aya dina panangtayungan Alloh Swt. sapapaosna, kalayan barokah kanggo sadaya masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat, sareng bangsa Indonesia dimana wae ayana. Mugia Paguyuban Pasundan teras nanjeur “Katara ayana, karasa mangpaatna”. Amin Yra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 3 =