Kegiatan

August 26, 2020

Sawala Budaya ka 43 PB. Paguyuban Pasundan Tahun 2020

Staf sareng Karyawan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Pasundan Nyanggakeun Pangwilujeng ka Bapa Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si. anu parantos kapeto janten Pupuhu Pengurus Besar Paguyuban […]
March 17, 2020

Pelatihan Otomasi Perpustakaan

March 17, 2020

Launching Buku

March 17, 2020

Rapat Kordinasi Forum Perpustakaan Unpas

March 17, 2020

Pelatihan Otomasi Se Jawa Barat