Gallery

Staf sareng Karyawan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Pasundan Nyanggakeun Pangwilujeng ka Bapa Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si. anu parantos kapeto janten Pupuhu Pengurus Besar Paguyuban Pasundan kanggo mangsa bakti 2020-2025.

Mugia mantena dipaparin kasehatan, kakiatan, kalancaran, panjang yuswa aya dina panangtayungan Alloh Swt. sapapaosna, kalayan barokah kanggo sadaya masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat, sareng bangsa Indonesia dimana wae ayana. Mugia Paguyuban Pasundan teras nanjeur “Katara ayana, karasa mangpaatna”. Amin Yra

August 26, 2020

Sawala Budaya ka 43 PB. Paguyuban Pasundan Tahun 2020

Staf sareng Karyawan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Pasundan Nyanggakeun Pangwilujeng ka Bapa Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si. anu parantos kapeto janten Pupuhu Pengurus Besar Paguyuban […]
March 17, 2020

Pelatihan Otomasi Perpustakaan

March 17, 2020

Launching Buku

March 17, 2020

Rapat Kordinasi Forum Perpustakaan Unpas